ғ

YOSHLARNING OZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA BELGILANGAN HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/2.jpg

 | 


" ғ, қ " ()

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/3.jpg

 | 


Ҕ ؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/4.jpg

 | 


YOSHLARDA XULQ-ODOB MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ()

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/5.jpg

 | 


Ҳ ɨ Ȕ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/6.jpg

 | 


ؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/7.jpg

 | 


Ғ ؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/8.jpg

 | 


Қ, ؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/9.jpg

 | 


Қ Ҳ Қ ؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/10.jpg

 | 


Қ Қ Ҳ ؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/11.jpg

 | 


Ҳ Қ Қ Ғ Қؔ

http://old.ziyonet.uz/files/edarslik/edarslik_thumbs/1.jpg

 | 


http://ziyonet.uz/uzc/edarslik  portalidan olindi